ISO 17025

ISO 17025

Consultanta pentru acreditarea Laboratoare de incercari si etalonari

Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari

 

ISO 15189

Consultanta pentru acreditarea Laboratoare medicale

Laboratoare medicale. Cerinte pentru calitate si competenta.

ISO 22000

Consultanta pentru certificarea organizatiilor din lantul alimentar

Sistem de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar.

HACCP

Consultanta pentru implementarea si certificarea principiilor HACCP

HACCP este un sistem al sigurantei alimentare bazat pe prevenire. HACCP este abrevierea de la Hazard Analysis and Critical Control Point.

ISO 27001

Consultanta pentru certificarea organizatiilor privind securitatea informatiei

Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitatii informatiei. Cerinte.

ISO 20000-1

Consultanta pentru certificarea organizatiilor privind managementul serviciilor din domeniul IT

Tehnologia informatiei. Managementul serviciilor. Partea 1: Cerinte ale sistemului de management al serviciilor.

ISO 13485

Consultanta pentru certificarea organizatiilor privind managementul calitatii din domeniul IT

Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinte pentru scopuri de reglementare.

Sistem integrat

Consultanta pentru certificarea sistemelor de management integrat indiferent de domeniul de activitate

Certificarea unui sistem de management integrat este calea spre excelenta a unei companii.

ISO 9001

Consultanta pentru certificarea organizatiilor in domeniul calitatii pentru cresterea satisfactiei clientilor

Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

ISO 14001

Consultanta pentru certificarea organizatiilor in domeniul protectiei mediului

Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.

ISO 45001

ISO 45001

Consultanta pentru certificarea organizatiilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca

Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare.

 

post certificare

Post certificare

Consultanta pentru mentinerea si imbunatatirea continua a sistemelor de management

Acordam sprijin organizatiilor pentru mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management implementate conform cerintelor standardelor.