ISO 45001

Certificarea ISO 45001 este dovada respectarii cerintelor legislative privind sanatatea si securitatea in munca

Ce este ISO 45001 ?
SR ISO 45001:2018 este un standard roman adoptat de ASRO dupa ISO 45001:2018. Standardul precizeaza cerintele pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, pentru ca o societate sa-si poata reduce si gestiona riscurile sanatatii si securitatii in munca a personalului si sa-si imbunatateasca performantele manageriale. Cui se adreseaza? ISO 45001 se aplica societatilor a caror activitate presupune riscuri de sanatate si securitate in munca si vor sa-si motiveze personalul si sa-si reduca cheltuielile determinate de eventuale accidente de munca sau imbolnaviri.

Beneficiile certificarii ISO 45001 :
  • creste eficienta si productivitatea activitatilor desfasurate in cadrul societatii
  • reduce numarul accidentelor de munca
  • reduce costurile cu orele nelucrate, datorate accidentelor de munca
  • reduce costurile cu primele de asigurare prin dovedirea scaderii gradului de risc asociat evenimentelor cu implicatii de sanatate si siguranta in munca
  • reduce pierderile materiale datorate accidentelor si caderilor de productie
  • face dovada respectarii cadrului legislativ privind sanatatea si securitatea in munca
  • asigura motivarea personalului societatii
Cine certifica ISO 45001 ?
ISO 45001 este certificat de catre organisme de evaluare a conformitatii conform ISO 45001 (organisme de certificare) acreditate sa furnizeze certificate in conformitate cu ISO 45001. Certificatul este emis dupa finalizarea cu succes a auditului de certificare prin care se evalueaza conformitatea cu cerintele ISO 45001. Certificatul are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii daca auditurile de supraveghere anuale evidentiaza ca sunt mentinute si imbunatatite conditiile initiale de certificare.

Cum va poate ajuta RACIS ?
Echipa RACIS are experienta in consultanta pentru implementarea si certificarea ISO 45001. In procesul de consultanta, Echipa Racis urmeaza etapele mentionate mai jos pentru dezvoltarea, implementarea si certificarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii in munca conform cerintelor ISO 45001:
  • analiza (identificarea riscurilor de sanatate si securitate in munca si a masurilor de control necesare)
  • elaborarea documentatiei (manualul, proceduri de sistem si operationale, proceduri de urgenta, formulare)
  • instruirea personalului implicat in implementarea sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca
  • asistenta tehnica in procesul de implementare a sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca
  • audit de precertificare
  • asistenta in relatia cu organismul de certificare
  • asistenta la auditul de certificare
Racis va garanteaza certificarea ISO 45001 in cel mai scurt timp posibil, la un pret corect.
Pentru obtinerea cat mai repede a unei oferte de pret este necesara transmiterea Cererii de oferta completata.