ISO 17025

Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari

Ce este ISO 17025 ?
EN ISO/IEC 17025:2017  a fost adoptat de  ASRO ca standard roman sub numele de SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari. Standardul ISO 17025 specifica cerintele generale pentru competenta, impartialitatea si functionarea consecventa a laboratoarelor de incercari de etalonari. Acreditarea ISO 17025 este una dintre cele mai semnificative acreditari pentru toate tipurile de laboratoare, universitati si centre de cercetare care efectueaza incercari si etalonari. Standardul faciliteaza trasabilitatea masuratorilor si etalonarilor la standarde optime, stabileste competenta tehnica a personalului, mentine un registru al echipamentelor de testare, asigura exactitatea rezultatelor testelor, validitatea si corectitudinea metodelor de incercare si etalonare, manipularea si miscarea corespunzatoare a articolelor de testare si calitatea mediului de testare si esantionare.

De ce acreditarea ISO 17025 este importanta pentru laboratoarele de incercari si etalonari?
  • demonstreaza competenta tehnica a laboratorului
  • asigura exactitatea rezultatelor incercarilor/ etalonarilor
  • poate stabili competente tehnice in cazul unor probleme de speculatie si / sau legitimitate
  • laboratorul castiga un avantaj competitiv puternic
  • eficienta laboratorului creste
  • reclamatiile clientilor sunt reduse
  • cheltuielile operationale sunt reduse
Cine acrediteaza ISO 17025 ?
ISO 17025 se acrediteaza de catre organismele nationale de acreditare. Un laborator de incercari sau un laborator de etalonari se va adresa organismului de acreditare din tara in care isi are sediul social. Laboratoarele care isi au sediul social in Romania trebuie sa se adreseze Organismului National de Acreditare din Romania RENAR. Certificatul este emis dupa finalizarea cu succes a auditului de acreditare si emiterea avizului Comisiei de acreditare a organismului de acreditare. Certificatul are o valabilitate de 4 ani de la data emiterii daca auditurile de supraveghere anuale evidentiaza ca sunt mentinute si imbunatatite conditiile initiale de acreditare.

Cum va poate ajuta RACIS ?
Echipa RACIS are experienta indelungata in consultanta pentru implementarea si acreditarea ISO 17025. In procesul de consultanta, Echipa Racis urmeaza etapele mentionate mai jos pentru dezvoltarea, implementarea si acreditarea unui sistem de management al calitatii conform cerintelor ISO 17025 :
  • analiza sistemului de management existent in cadrul laboratorului de incercari/ etalonari
  • elaborarea documentatiei (manualul calitatii, politici, proceduri de management, proceduri tehnice, instructiuni de lucru, proceduri specifice, regulamente, sistemele de inregistrari si evidenta)
  • instruirea personalului implicat in implementarea sistemului de management al calitatii conform ISO 17025
  • asistenta tehnica pentru implementarea documentatiei sistemului de management al calitatii ( inclusiv consiliere pentru completarea formularelor/ registrelor);
  • asistenta tehnica pentru estimarea incertitudinii de masurare (bugetul de incertitudini) si validarea/verificarea metodelor de lucru
  • asistenta tehnica la efectuarea analizei de risc
  • auditarea tuturor sistemului de management
  • asistenta tehnica pentru intocmirea dosarului pentru solicitarea acreditarii
  • asistenta tehnica pentru pregatirea auditului de acreditare
Racis va garanteaza acreditarea ISO 17025 in cel mai scurt timp posibil, la un pret corect.
Pentru obtinerea cat mai repede a unei oferte de pret este necesar transmiterea Cererii de oferta completata.