Audituri de evaluare a conformitatii pe perioada pandemiei COVID-19

In contextul pandemiei COVID-19, organismele de evaluare a conformitatii si organismul national de acreditare RENAR si-au stabilit politici prin care asigura audituri de evaluare a conformitatii ( certificare, supraveghere, recertificare) la distanta.

Pentru a identifica metodologia de auditare la distanta a organismelor de evaluare a conformitatii, respectiv a RENAR-ului, verificati pe website-urile acestora politicile de auditare la distanta.