Valabilitatea certificatelor de acreditare ISO/IEC 17025:2005

Laboratoarele de incercari si laboratoarele de etalonari care sunt acreditate conform ISO/IEC 17025:2005 (SR EN ISO/CEI 17025:2005) au certificatele valabile astfel :

  • pana la data expirarii acreditarii, daca aceasta data este inainte de 30 noiembrie 2020
  • pana la data de 30 noiembrie 2020, daca data expirarii acreditarii este dupa data de 30 noiembrie 2020.

La data de 30 noiembrie 2020 toate certificatele de acreditare ISO/IEC 17025:2005 (SR EN ISO/CEI 17025:2005) expira, fiind data la care se incheie tranzitia la ISO/IEC 17025:2017 (SR EN ISO/IEC 17025:2018).